Salong Estetique INTEGRITETSPOLICY

Vi vill alltid vara helt tydliga och transparenta med hur vi arbetar samt hanterar den information vi samlar om våra besökare/kunder. Som besökare kan du här få information om dina rättigheter samt våra skyldigheter gentemot dig. På denna sida kan du läsa om hur vårt företag behandlar personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Salong Estetique (Estetique N.D AB, Org nummer: 556662-5231) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du som besökare:
Är medveten om varför samt om hur vi samlar in dina personuppgifter från våran webbplats.
Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig utan några problem.
Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.
Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig avlägsnas.
Har rätt att uppdatera dina uppgifter.
Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar aldrig dina personuppgifter utan ditt godkännande som besökare).

Rätten att överlämna samt återkalla ditt medgivande

Du som besökare har rätten att bestämma över lagringen av dina personuppgifter. Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom varför vi hanterar denna typ av information. Du kan förhindra vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare. Dessa instruktioner om hur du går tillväga hittar du bäst genom att besöka just din webbläsares

ATT UPPDATERA SINA UPPGIFTER
För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara mejla oss på: info@estetique.se så försöker vi lösa det så smidigt som möjligt.
ATT BLI GLÖMD
För att få dina uppgifter borttagna ur våra system och register anmäler du det till oss på info@estetique.se
TREDJEPARTSINFORMATION
Vi varken säljer, byter eller överför dem till externa parter.Dina personuppgifter är säkra hos oss.
Vad är det vi egentligen lagrar och varför lagrar vi just det?
Vi lagrar den information du anger när du tar kontakt med Salong Estetique genom våran webbplats. Dessa skäl kan vara pga tidsbokning, avbokning, ett spontant arbetsintresse osv. Syftet med lagringen av dina uppgifter är att kunna besvara dina frågor samt/eller kunna ta kontakt med dig för att kunna erbjuda samma service vi alltid ger våra kunder. Vi använder även oss av analytiska tillägg för att kunna förbättra användarupplevelsen.
Den mänskliga rätten att bli bortglömd/ Rätten för borttagande av personuppgifter.

Som personuppgiftsbiträde har vi skyldigheten att tillgodose Personuppgiftsansvariges skyldigheter. Vi lagrar inte data längre än vad som anses nödvändigt för vårt samarbete och tar utan dröjsmål bort insamlad data innehållande personuppgifter på begäran av Personuppgiftsansvarig, utan någon som helst tvekan.

COOKIES

Cookies är små filer som skickas till din dator via din webbläsare när du besöker vår webbplats. Syftet med cookies är att samla information om hur en besökare beträder samt använder vår webbplats.
Enligt Datainspektionen räknas ej Cookies som personuppgifter rent juridiskt men vi anser fortfarande att det är tillräckligt viktigt att vi behandlar det som en personuppgift. Vårt system sparar informationen vi får genom cookies i en månad, därefter raderas den informationen automatiskt. Cookies använder vi oss av för att förbättra din upplevelse som besökare när du besöker vår webbplats, men det går självklart att använda vår webbplats utan att låta webbplatsen lagra cookies.

KONTAKTA OSS
Vid några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter & cookies är du alltid välkommen att kontakta oss direkt på info@estetique.se

Cookie policy

[cookie_declaration]